NOVINKA 

Možnosť simulácie nočného videnia pre šoférov a korigovať  v podmienkach ,
ako v noci počas jazdy autom. Zážitkové vyšetrenie zraku

Takto nameraná korekcia je presnejšia a komfortnejšia pre každodenné používanie. Lepšie sa na ňu adaptujete a taktiež nahrádza a dopĺňa doterajšie klasické zariadenia pre meranie refrakcie.


Po celú dobu merania a testovania zraku je mozog nútený pracovať a skladať videný obraz. Uvedenou 3D metódou už boli vykonané tisíce korekcií zraku a výsledky prekvapili aj samotných tvorcov tejto metódy.

Výhody:
- meranie prebieha binokulárne, t. j . za úplne skutočných a prirodzených podmienok, ktoré zodpovedajú bežnému stavu videnia
- takto nameraná korekcia je pohodlná a adaptácia zraku na ňu - je rýchlejšia
- je možné používať už známe aj nové optické testy
- dochádza k dokonalej separácii obrazu
- sledované 3D obrazy v pozadí sú farebné a skutočné
- možno prepínať medzi 3D a 2D obrazom
- možno testovať dominantné oko


Celý úkon trvá len polhodinku!

Ballons Dämmerunng Auto Kindersehzeichen
aaaHintergrund aaaRadfahrer aaaVerkehrsschild